Wspólne drogi rozwoju i współpracy podwalinami sukcesu Współpraca między Polską a Ukrainą ma nie tylko wymiar polityczny czy społeczny. Te dwa kraje mogą dzielić się doświadczeniem i nawiązywać relacje także w zakresie nowoczesnych technologii i biznesu. Polsko-Ukraińskie Forum to międzynarodowa konferencja ukazująca różne aspekty oraz możliwe kierunki wspólnej działalności.

Polsko-Ukraińskie Forum | Międzynarodowa Konferencja
międzynarodowa konferencja biznesowa

Polsko-Ukraińskie Forum to wspaniała okazja do poznania olbrzymiego potencjału biznesowego, jak i rozwojowego wzajemnych relacji obu krajów. Polska oraz Ukraina mogą zaoferować sobie niebywałą przestrzeń do wdrażania nowych technologii, a eksperci oraz uzdolnieni pracownicy zarówno polscy, jak i ukraińscy mają możliwość nawiązania niezwykle ciekawej kooperacji na wielu polach. Hasła przewodnie forum to outsourcing, usługi wspólne, benchmarking i nowe technologie.

Do uczestnictwa w tej międzynarodowej konferencji zaproszono ważnych graczy europejskiego biznesu, przede wszystkim ekspertów z zakresu nowoczesnych technologii, a także przedstawicieli branży konsultingowej, R&D, audytorów, specjalistów real estate oraz doświadczonych pracowników i ekspertów z branży HR.

Co charakteryzuje tę konferencję i jej planowany przebieg? To przede wszystkim otwarcie na wzajemną współpracę i płynące z niej korzyści dla obu krajów. Uczestnicy oraz twórcy konferencji nastawiają się na wymianę myśli, doświadczeń oraz innowacyjnych pomysłów, które napędzają współczesny system oraz funkcjonowanie branży IT.

Temat nowoczesnego outsourcingu i usług dla biznesu będzie myślą przewodnią Polsko-Ukraińskiego Forum. Przedstawicielami strony ukraińskiej w tej przestrzeni wymiany myśli będą trzy wiodące organizacje, reprezentujące ponad 150 firm, tworzących fundament ukraińskiego rynku IT.

Na tym szczególnym forum dyskusja będzie toczyła się między innymi wokół aktualnych kwestii współpracy gospodarczej, technologicznej oraz biznesowej Polski i Ukrainy, dotychczasowych sukcesów w tej materii oraz wizji na przyszłość. Przedstawiciele obecnych na forum instytucji i przedsiębiorstw będą mogli porównać swoje systemy funkcjonowania i metodykę pracy, zobaczyć cechy wspólne oraz różnice, a także zbliżyć się do jak najlepszego modelu.

Konferencja ta stanowi wyjątkową platformę do nawiązania relacji z nowymi partnerami biznesowymi w obszarze IT i nowych technologii, otwiera drzwi do networkingu oraz wsparcia finansowego innowacyjnych pomysłów czy przedyskutowania swoich wizji kreatywnych z bardziej doświadczonymi ekspertami. Ważnym elementem debaty będzie również temat zaplecza sektora kadrowego oraz nowoczesnego rynku biurowego.

Partnerzy portalu:

kurtki przejściowe damskie
      Ubezpieczenia rzeszów

Ostatnio dodane