Outsourcing: Rodzaje, korzyści i wady

Rodzaje outsourcingu

09-04-22

Outsourcing to zlecanie wykonania procesu biznesowego lub funkcji firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej. Outsourcing może być pomocny dla firm na wiele sposobów, w tym na redukcję kosztów, poprawę efektywności i dostęp do specjalistycznych umiejętności. Przy tak wielu różnych dostępnych rodzajach outsourcingu, określenie, który z nich jest odpowiedni dla Twojej firmy, może być trudne. Poniższy przewodnik obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o outsourcingu jako strategii biznesowej oraz o różnych rodzajach outsourcingu, których wdrożenie możesz rozważyć w swojej firmie.

Rodzaje outsourcingu

Outsourcing to zlecanie procesu biznesowego lub funkcji firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej. W outsourcingu firma odbierająca pracę płaci za nią tak, jakby zatrudniała nowego pracownika. Dwie główne formy outsourcingu to offshoring i insourcing. Offshoring polega na zlecaniu pracy firmie w innym kraju. Insourcing to sytuacja, w której firma przywraca pracę we własnym zakresie po wcześniejszym zleceniu jej na zewnątrz. Oprócz offshoringu i insourcingu istnieje kilka innych rodzajów outsourcingu, z których mogą korzystać firmy. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby wybierać mądrze.

Korzyści z outsourcingu dla firm

Firmy mogą zatrudnić wysoko wykwalifikowane osoby do wykonania pracy, której nie są w stanie wykonać, a także mogą zaoszczędzić pieniądze, zatrudniając ludzi w innych częściach świata, gdzie koszty pracy są niższe. Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej i narzędzi cyfrowych, outsourcing jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Możesz znaleźć dobrych kandydatów, którzy są gotowi pracować nad Twoimi projektami i zarządzać nimi z dowolnego miejsca na świecie. Outsourcing może być dobrą strategią, jeśli musisz szybko skalować swój biznes, ale nie masz wewnętrznych zasobów do wykonania pracy. Współpraca z agencją daje Ci wiedzę i personel, którego potrzebujesz, bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Możesz również skorzystać z outsourcingu w przypadku powtarzalnej pracy, która nie wymaga krytycznego myślenia.

Wady i zagrożenia związane z outsourcingiem

Firmy korzystające z outsourcingu narażone są na szereg zagrożeń, w tym ryzyko utraty kontroli nad ważnymi funkcjami biznesowymi, różnice kulturowe i brak przejrzystości. Przed podjęciem decyzji o outsourcingu upewnij się, że zidentyfikowałeś ryzyka i znalazłeś sposoby na ich złagodzenie. Wady outsourcingu obejmują:

  • Utrata kontroli: Zlecając na zewnątrz, rezygnujesz z części kontroli nad krytyczną funkcją biznesową. Ważne jest, aby upewnić się, że masz jasny kontrakt z partnerem outsourcingowym, abyście oboje wiedzieli, czego się oczekuje.
  • Różnice kulturowe: Różnice kulturowe mogą sprawić, że outsourcing stanie się wyzwaniem. Upewnij się, że przeprowadziłeś badania i wybierz partnerów, którzy są otwarci na opinie i mają dobre wyniki w komunikacji.
  • Brak przejrzystości: Wiele firm outsourcingowych nie chce, aby klienci wiedzieli, jak prowadzą swoją działalność. Może to utrudnić pociągnięcie ich do odpowiedzialności.
  • Strategie ograniczania ryzyka obejmują posiadanie bardzo szczegółowych umów, wybieranie partnerów, którzy są otwarci na informacje zwrotne i częste monitorowanie postępów.

Autor wpisu FiFi

Ostatnio dodane